Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα υπηρεσιες Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

vyardΕίναι γνωστό ότι η παραγωγή οίνων ποιότητας ξεκινά από το αμπέλι. Το έδαφος, το κλίμα, οι ποικιλίες είναι οι φυσικοί παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του κρασιού σε κάθε τόπο παραγωγής του.
Μελέτη των χαρακτηριστικών της περιοχής και της προσαρμογής του αμπελιού στις υπάρχουσες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας όσο και της ποσότητας της παραγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση αμπελοκομικών τεχνικών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις εκάστοτε συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα η αμπελουργική παρακολούθηση έχει σαν στόχο την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου με την προσαρμογή των αμπελουργικών τεχνικών. Τέτοιες τεχνικές είναι:-χειμερινό κλάδεμα
-βλαστολογήματα
-κορυφολογήματα
-ξεφυλλίσματα
-αραίωμα σταφυλιών
-τροποποίηση συστήματος υποστήλωσης

Ολες αυτές οι καλλιεργητικές τεχνικές εφαρμόζονται στο υπέργειο τμήμα των φυτών και επηρεάζουν άμεσα την αναλογία βλάστησης / φορτίου σταφυλιών καθώς και το μικροκλίμα του φυλλώματος. Οι ενέργειες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας για το βαθμό ωρίμανσης των σταφυλιών και άρα για την ποιότητα των παραγόμενων οίνων.

Στα πλαίσια της παρακολούθησης του αμπελώνα περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων του αμπελώνα. Στόχος εδώ θα είναι η ενδεδειγμένη λίπανση, φυτοπροστασία και άρδευση του αμπελώνα. Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, είναι:

-αναλύσεις δειγμάτων εδάφους
-φυλλοδιαγνωστική
-επιτόπιες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου για διάγνωση τυχόν προβλημάτων, όπως προσβολή από εχθρούς ή ασθένειες, ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων ή τοξικότητες, ανάγκη άρδευσης, κ.α.

Τελικό στάδιο της παρακολούθησης είναι ο έλεγχος της ωριμότητας των σταφυλιών και ο προσδιορισμός της άριστης ημερομηνίας τρυγητού. Αυτό επιτυγχάνεται με:

-    επιτόπια εκτίμηση του βαθμού ωριμότητας
-    δειγματοληψία σταφυλιών
-    εκτέλεση αναλύσεων για προσδιορισμό  α. μέσου βάρους της ράγας, β. δυναμικού αλκοολικού τίτλου, γ. ολικής οξύτητας

Οσον αφορά την μελέτη εγκατάστασης νέου αμπελώνα για την πρώτη περίοδο, από Απρίλιο έως Ιούλιο του προηγούμενου έτους από τη φύτευση, οι ενέργειες που θα γίνουν, είναι οι εξής:

-    επιτόπιες παρατηρήσεις (κλίση, ανάγλυφο, έκθεση, βλάστηση)
-    λήψη δειγμάτων εδάφους
-    επίβλεψη εργασιών προετοιμασίας του εδάφους
-    πρόταση κατάλληλου προαρμοζόμενου υποκειμένου και ποικιλίας
-    παραγγελία φυτών και υλικών υποστήλωσης

H ενημέρωση του παραγωγού σε θέματα ισχύουσας νομοθεσίας, αναδιάρθρωσης του αμπελώνα και επιδοτήσεων αποτελούν μέρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών.