Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα Το αμπελι Υποκείμενα αμπέλου

Υποκείμενα αμπέλου

SO4  
Zωηρό φυτό που προσαρμόζεται σε εδάφη βαθιά που διατηρούν κάποια υγρασία ή αρδευόμενα. Έχει μικρή αντοχή στην ξηρασία  και χαρακτηρίζεται από μειωμένη ικανότητα πρόσληψης Mg,  ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυξημένων καλιούχων λιπάνσεων.  Εμφανίζει 21%  αντοχή στο ενεργό CaCo3, ικανοποιητική αντοχή στη φυλλοξήρα και ικανοποιητική  αντοχή στους  ενδοπαρασιτικούς νηματώδεις (Meloidogyne arenaria  και inconita).  Είναι ευαίσθητο στα άλατα. Παρουσιάζει ικανοποιητική επιτυχία στον επιτόπιο εμβολιασμό και με καλή επιτυχία στον επιτραπέζιο εμβολιασμό.

Έχει καλή συγγένεια με τις ευρωπαϊκές ποικιλίες αν και παρατηρείται μεγάλη διαφορά πάχους εμβολίου-  υποκειμένου. Το υποκείμενο παραμένει αρκετά λεπτό κάτω από το σημείο εμβολιασμού, με συνέπεια να απαιτείται ισχυρή ατομική υποστύλωση των φυτών.

Το χαρακτηριστικό της καλλιεργητικής του συμπεριφοράς είναι ότι γενικά συμβάλλει στην πρωίμιση της ωρίμανσης.


99 Richter
Είναι υποκείμενο ζωηρότερο του Lot αλλά λιγότερο ζωηρό από το 110R. Προσαρμόζεται σε εδάφη βαθιά, ασβεστώδη που διατηρούν κάποια υγρασία γιατί είναι μάλλον ευαίσθητο στη ξηρασία. Επίσης, δεν προσαρμόζεται σε υγρά εδάφη.

Εμφανίζει αντοχή στο CaCΟ3 17%  σε ενεργό (40-50%  σε ολικό).Έχει μικρή αντοχή στην αλατότητα. Έχει καλή αντοχή στη ριζόβια φυλλοξήρα,  αντίθετα,  προσβάλλεται αρκετές φορές από τη φυλλόβια μορφή της. Παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή στους νηματώδεις, ενώ είναι ευαίσθητο στο μολυσματικό εκφυλισμό. Έχει καλή συγγένεια με τις ευρωπαϊκές ποικιλίες,  γενικά όμως δεν συνίσταται σαν υποκείμενο πρώιμων ποικιλιών καθώς καθυστερεί την ωρίμανση, λόγω ζωηρότητας.  

Χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα στη χώρα μας για να εγκαταλειφθεί στη συνέχεια.

110 Richter  
Χαρακτηρίζεται σαν πολύ ζωηρό υποκείμενο με μεγάλο βλαστικό κύκλο.

Είναι κατάλληλο για εδάφη ξηρά, φτωχά, αργιλοασβεστώδη συνεκτικά με αντοχή στο ανθρακικό ασβέστιο 40-50% σε ολικό και  17-22% σε ενεργό. Αναπτύσσει πλούσιο ριζικό σύστημα και έτσι είναι ανθεκτικό στην ξηρασία. Δεν αντέχει στα άλατα.

Είναι κατάλληλο για ποικιλίες μέσης πρωιμότητας ή και όψιμες επιτραπέζιες με υψηλή αντοχή στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας, ευαίσθητο όμως στις νηματώδεις.

Δεν παρουσιάζει προβλήματα ορμονικής συμβίωσης κατά τον εμβολιασμό του με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου (Ελληνικές και ξένες). Υψηλή επιτυχία στο επί τόπου εμβολιασμό (άνω του 90%). Γενικά σαν υποκείμενο είναι κατάλληλο λόγω της ζωηρότητας του,  για επιτραπέζιες ποικιλίες μέσης ή όψιμης εποχής ωριμάνσεως. Σε γόνιμα εδάφη έχει τάση να καθυστερεί την ωρίμανση. Είναι ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα υποκείμενα σε όλες σχεδόν τις αμπελουργικές χώρες και ιδιαίτερα στις παραμεσόγειες. Στη χώρα μας είναι με διαφορά το περισσότερο χρησιμοποιούμενο υποκείμενο,  γι’ αυτό και στις μητρικές φυτείες κατέχει την πρώτη θέση από άποψη εκτάσεων.  


140 Ruggeri
Πολύ ζωηρό υποκείμενο που προσαρμόζεται καλά σε ξηρά, ασβεστώδη εδάφη, όχι όμως στα πολύ συνεκτικά και υγρά. Θεωρείται ένα από τα πιο ανθεκτικά υποκείμενα στην ξηρασία. Η αντοχή του  στο CaCO3 φτάνει το  20-30% σε ενεργό, 80% σε ολικό. Είναι ανθεκτικό στη ριζόβια αλλά ευαίσθητο στη φυλλόβια μορφή φυλλοξήρας. Λόγω της  ζωηρότητας του δεν προσφέρεται για πλούσια αρδευόμενα εδάφη καθώς και για ποικιλίες που παρουσιάζουν πρόβλημα ανθόρροιας.
 
Διαδόθηκε πολύ στα ξηρά ασβεστώδη εδάφη της Σικελίας,  Τυνησίας, Αλγερίας κ.λ.π.  Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989,  στην αναμπέλωση της Κρήτης.  Σήμερα,  συμπεριλαμβάνεται στα συνιστώμενα υποκείμενα της χώρας μας και όλων σχεδόν των αμπελουργικών χωρών.


1103 Paulsen
Πολύ ζωηρό υποκείμενο  γρήγορης ανάπτυξης.  Προσαρμόζεται σε ποικιλία εδαφών φτωχά,  συνεκτικά,  ξηρά ή υγρά,  έχει όμως άριστη συμπεριφορά σε μέσης σύστασης    εδάφη και σε περιοχές χωρίς ανοιξιάτικους παγετούς. 

Εμφανίζει αντοχή στο CaCO3 μέχρι και 19% σε ενεργό και 30-40% σε ολικό. Είναι ανθεκτικό στη  ριζόβια  φυλλοξήρα αλλά είναι ευαίσθητο στη φυλλόβια. Πολύ ανθεκτικό στα άλατα,  ανθεκτικό στους νηματώδεις με μέτρια ριζοβολία μοσχευμάτων,  πολύ καλή επιτυχία στον επιτόπιο εμβολιασμό καθώς και στον επιτραπέζιο. Έχει καλή συγγένεια με τις κυριότερες ευρωπαϊκές ποικιλίες.
 
Η καλλιεργητική συμπεριφορά του  προσδίδει πολύ καλή παραγωγικότητα στις εμβολιασμένες σ’ αυτό ποικιλίες. Τέλος όσο αφορά τη διάδοση του είναι ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα υποκείμενα ιδιαίτερα στις παραμεσόγειες περιοχές και ιδιαίτερα στην Ιταλία. Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε κάποια έκταση το 1989,  στην αναμπέλωση της Κρήτης.  Σήμερα, συμπεριλαμβάνεται στα συνιστώμενα υποκείμενα της χώρας μας και όλων σχεδόν των αμπελουργικών χωρών.  


41Β
Μέτριας ζωηρότητας  υποκείμενο κατάλληλο για ασβεστούχα εδάφη. Προσαρμόζεται καλά και σε μη ασβεστούχα,  παρουσιάζει όμως ευαισθησία στην υγρασία. Υποφέρει επίσης και από  παρατεταμένη ξηρασία. Η αντοχή του  στο CaCO3 είναι μέχρι και  40%  σε ενεργό, 50-70%  σε ολικό.  Είναι από τα πιο ανθεκτικά στη χλώρωση. Αντίθετα εμφανίζει μικρή αντοχή στα άλατα .Η αντοχή του  στη φυλλοξήρα θεωρείται ικανοποιητική, αν και παρατηρούνται πολλές φορές μικρά οζίδια στις ρίζες.  

Παρ’ όλα αυτά, τα πρέμνα έχουν ικανοποιητική μακροβιότητα και φθάνουν τα 30-40 έτη.  Είναι ευαίσθητο στους ενδοπαρασιτικούς νηματώδεις (meloidogyne spp).  Η επιτυχία στον επιτόπιο εμβολιασμό πολύ καλή, αντίθετα στον επιτραπέζιο παρατηρούνται πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας,  κυρίως λόγω κακής ριζοβολίας των μοσχευμάτων.  Η συγγένεια με τις ευρωπαϊκές ποικιλίες θεωρείται καλή.  Χαρακτηρίζεται από πρωιμότητα στην  ωρίμανση του φορτίου, και καλή καρπόδεση.  Τα πρώτα 2-3 χρόνια από τη φύτευσή του παρουσιάζει καχεκτική βλάστηση, προοδευτικά όμως τα φυτά αναπτύσσονται καλά.

Τέλος χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες ιδιαίτερα όταν η περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCO3 είναι υψηλή.  Στη χώρα μας είναι το δεύτερο από άποψη εκτάσεων, μετά το 110R, χρησιμοποιούμενο υποκείμενο.