Ξενικές ποικιλίες

Λευκεσ


Chardonnay

Γαλλικής προέλευσης λευκή ποικιλία που καλλιεργείται ευρύτατα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ποικιλία ζωηρή, με μέτρια παραγωγή ανά φυτό. Παρουσιάζει καλή συγγένεια με τα περισσότερα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα. Διαμορφώνεται σε γραμμικό Royat και κοντό κλάδευμα  ή σε αμολυτή Gyot. Προτιμά εδάφη βαθιά, μέσης σύστασης με παρουσία ανθρακικού ασβεστίου και σε περιοχές που οψιμίζουν. Αυτό γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υπερωρίμανσης και οξείδωσής του. Χρειάζεται άρδευση κατά την περίοδο ωρίμανσής του ενώ μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα ανθόρροιας λόγω υπερβολικής ζωηρότητας του φυτού. Είναι ποικιλία ευαίσθητη στο ωίδιο και στο βοτρύτη (πυκνόραγο τσαμπί).

Ωριμάζει τέλη Αυγούστου και μας δίνει υψηλόβαθμα κρασιά, με καλή οξύτητα και πλούσιο αρωματικό χαρακτήρα.


Gewurztraminer
Ιταλικής προέλευσης λευκή ποικιλία με ρόδινου χρωματισμού σταφύλια. Καλλιεργείται στο νομό Φλώρινας, στην Ημαθία και στην Αρκαδία. Είναι ποικιλία ζωηρή με μικρή παραγωγή. Διαμορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικό κορδόνι και κλαδεύεται σε πέντε με έξι μάτια (κλάδευμα Gyot). Είναι ευαίσθητη στους ανοιξιάτικους παγετούς, στο ωίδιο και στο βοτρύτη.

Ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη και μας δίνει υψηλόβαθμα, μέτριας οξύτητας και πλούσια αρωματικά κρασιά.


Macabeu
Ισπανικής καταγωγής λευκή ποικιλία που τη συναντάμε στους νομούς Ευβοίας και Λάρισσας. Είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Αρέσκεται σε εδάφη μέσης σύστασης μέσο γόνιμα και βαθιά. Διαμορφώνεται σε γραμμικό κορδόνι και κλαδεύεται αυστηρά στα δυο μάτια. Παρουσιάζει ευαισθησία στο ωίδιο και στο βοτρύτη.

Ωριμάζει τα σταφύλια της στα μέσα του Σεπτέμβρη. Μας δίνει κρασιά υψηλόβαθμα, χαμηλής οξύτητας με ευχάριστο άρωμα.


Riesling
Γερμανικής προέλευσης λευκή ποικιλία που καλλιεργείται στην Ελλάδα στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στη Πελοπόννησο. Είναι ζωηρή, με μέτρια παραγωγή. Αρέσκεται σε εδάφη αργιλοασβεστώδη με υψόμετρο. Διαμορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό κορδόνι Royat και επιδέχεται κλάδευμα κοντό. Ποικιλία ευαίσθητη στο ωίδιο και στο βοτρύτη.

Ωριμάζει τα σταφύλια της τέλη Αυγούστου και μας δίνει κρασιά με πλούσιο άρωμα και ισορροπημένα.


Sauvignon
Γαλλικής προέλευσης λευκή ποικιλία, πολύ διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα επίσης.
Είναι ποικιλία ζωηρή, μέτρια παραγωγική που προτιμά εδάφη ελαφρά με παρουσία ανθρακικού ασβεστίου και κάποιο υψόμετρο. Διαμορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και μπορεί να δεχτεί κοντό ή μακρύ κλάδεμα. Είναι ευαίσθητη στο ωίδιο, στις ιώσεις και  πολύ ευαίσθητη στο βοτρύτη.

Ωριμάζει τα σταφύλια της στα τέλη του Αυγούστου και δίνει κρασιά αυξημένου αλκοολικού τίτλου, μέτριας οξύτητας και αξιόλογα αρωματικά.


Ugni blanc
Ιταλικής προέλευσης λευκή ποικιλία. Είναι ποικιλία πολύ ζωηρή και πολύ παραγωγική. Διαμορφώνεται σε γραμμικό αμφίπλευρο κορδόνι και κλαδεύεται αυστηρά στα δύο μάτια. Δεν πρέπει να καλλιεργείται σε όψιμες περιοχές γιατί καθυστερεί πολύ η ωρίμανσή της. Είναι ευαίσθητη στον περονόσπορο και στο βοτρύτη.

Ωριμάζει τα σταφύλια στα τέλη Σεπτεμβρίου και μας δίνει κρασιά χαμηλού αλκοολικού τίτλου και καλής οξύτητας.
 ΕΡΥΘΡΕΣ

 

Cabernet Franc
Γαλλικής προέλευσης ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται διάσπαρτα στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο. Είναι ποικιλία πολύ ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Διαμορφώνεται σε γραμμικό κορδόνι και κλαδεύεται χαμηλά στα δυο μάτια. Αρέσκεται σε εδάφη μέσης σύστασης με παρουσία ασβεστίου βαθιά και δροσερά. Παρουσιάζει ευαισθησία στο περονόσπορο, στο ωίδιο και στο βοτρύτη. Για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας κρίνεται απαραίτητη η άρδευση.

Ωριμάζει τέλη Αυγούστου και μας δίνει κρασιά υψηλόβαθμα, μέτριας οξύτητας, ιδανικά για φρέσκια κατανάλωση.


Cabernet Sauvignon
Γαλλική ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται σποραδικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ποικιλία ζωηρή, μέτριας παραγωγικότητας. Διαμορφώνεται σε γραμμικό κορδόνι Royat ή Gyot. Έχει ανάγκη άρδευσης κατά την διάρκεια του βλαστικού της κύκλου και προτιμά εδάφη μέσης σύστασης, βαθιά και μέτρια γόνιμα. Είναι ευαίσθητη στο ωίδιο και στις ασθένειες του ξύλου.

Ωριμάζει στα μέσα του Σεπτέμβρη και μας δίνει υψηλόβαθμα κρασιά, με έντονο χρώμα και αξιόλογο αρωματικό δυναμικό.


Carignan
Ερυθρή ποικιλία ισπανικής προέλευσης, καλλιεργείται στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Θράκη. Είναι ζωηρή και παραγωγική. Διαμορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικό Royat και δέχεται κοντό κλάδευμα στα δύο μάταια. Αρέσκεται σε εδάφη ελαφριά, μη γόνιμα και ζεστά. Είναι ευαίσθητη στο ωίδιο και στον βοτρύτη, ενώ αντέχει στη ξηρασία.

Ωριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη και μας δίνει κρασιά υψηλού αλκοολικού τίτλου, μέτριας οξύτητας, πλούσια σε σώμα και με καλό χρώμα.


Merlot
Γαλλικής προέλευσης ερυθρή ποικιλία αρκετά διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα. Είναι ποικιλία ζωηρή, μέτρια παραγωγική με καλή συγγένεια σε όλα τα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα. Προτιμά εδάφη μέσης σύστασης, βαθιά, με κάποιο υψόμετρο. Διαμορφώνεται σε αμφίπλευρο γραμμοειδές Royat και κλαδεύεται αυστηρά στα δύο μάτια. Είναι πολύ ευαίσθητη στο ωίδιο και στο περονόσπορο. Έχει ανάγκη άρδευσης κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου με σκοπό την ποιότητα της παραγωγής του.

Παρουσιάζει ανθόρροια και ανισορραγία λόγω υπερβολικής ζωηρότητας του φυτού ή και λόγω βροχών κατά τη διάρκεια της άνθησης.

Ωριμάζει τέλη Αυγούστου και μας δίνει υψηλόβαθμα κρασιά καλής οξύτητας, πλούσια σε χρώμα, γεμάτα σε σώμα και αξιόλογο αρωματικό δυναμικό.


Montepulciano
Ερυθρή ποικιλία  ιταλικής προέλευσης που καλλιεργείται σποραδικά στη Μακεδονία. Μέσης ζωηρότητας, μέτρια παραγωγική με προτίμηση σε εδάφη ελαφρά, μέσης μηχανικής σύστασης. Διαμορφώνεται σε γραμμικό αμφίπλευρο κορδόνι Royat και δέχεται κλάδεμα κοντό στα δύο μάτια. Παρουσιάζει ευαισθησία στον περονόσπορο και στις ιώσεις (ίκτερο).

Ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και μας δίνει κρασιά υψηλόβαθμα, μέτριας οξύτητας με έντονο ρουμπινί χρώμα και πολύπλοκο άρωμα.


Syrah
Ερυθρή ποικιλία πολύ διαδεδομένη. Καλλιεργείται στην Ελλάδα στις περιοχές Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Κρήτης. Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιμη και αρκετά παραγωγική. Αρέσκεται σε εδάφη βαθιά, σχιστολιθικά και όξινα.

Διαμορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικό κορδόνι Royat και δέχεται κλάδευμα κοντό στα δύο μάτια ή αμολυτή Gyot στα πέντε έως έξι μάτια. Έχει καλή συγγένεια με τα περισσότερα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα εκτός του 110R, λόγω προβλημάτων χλώρωσης. Είναι ποικιλία ευαίσθητη στους ανοιξιάτικους παγετούς, στον περονόσπορο κα στον βοτρύτη.

Ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και δίνει κρασιά υψηλόβαθμα, μέτριας ως υψηλής οξύτητας με έντονο χρώμα και πλούσια αρώματα.