Χρονιά 2015

Εξαιρετική χρονιά για τις πρώιμες ποικιλίες αλλά και για το ξινόμαυρο που καλλιεργήθηκε με προσοχή στους ψεκασμούς και με μικρό φορτίο ανά πρέμνο