Χρονιά 2014

Μια πολύ δύσκολη χρονιά για την αμπελουργική ζώνη της Νάουσας, ειδικότερα για τις οψιμότερες ποικιλίες